Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)


Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ:


Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου. Όσον αφορά στην τηλεκπαίδευση, οργανώθηκε αρχικά στην πλατφόρμα e-me, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις
επικαιροποιημένες εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας. Στη συνέχεια, τα μαθήματα έπαψαν να είναι ασύγχρονα και χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Webex. Ο αριθμός των μαθητών που συμμετείχε ήταν μεγάλος, σε ποσοστό περίπου 70%. Αξίζει να σημειωθεί ότι δόθηκαν τάμπλετ στα παιδιά, τα οποία επεστράφησαν στο τέλος του σχολικού έτους.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε με την τηλεκπαίδευση ήταν η μη εξοικείωση των γονέων και κηδεμόνων με τις Νέες Τεχνολογίες. Οι περισσότεροι γνώρισαν απλώς να περιηγούνται στο διαδίκτυο, χωρίς να έχουν σχετικές γνώσεις με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα προγράμματα και λογισμικά, τις πλατφόρμες και την εκπαιδευτική τηλεόραση, η οποία συμπλήρωνε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το εν λόγω πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσω της καθημερινής επικοινωνίας των εκπαιδευτικών με τους γονείς, οι οποίοι τους
παρείχαν οδηγίες και συμβουλές, με σκοπό να επιτευχθεί η απρόσκοπτη διδασκαλία και διδακτική προσέγγιση. Η επικοινωνία ήταν σχεδόν καθημερινή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, για λόγους ασφαλείας, καθώς τα τηλεμαθήματα διεξάγονταν εν μέσω πανδημίας και καραντίνας.
Ωστόσο, παρά τις εν γένει δυσκολίες, οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν και θεωρούμε πως κατόρθωσαν σε μεγάλο βαθμό, να εμπλέξουν ενεργά τους μαθητές στη νέα διδακτικομαθησιακή- ψηφιακή διαδικασία, μέσω εξατομικευμένων ασκήσεων που στέλνονταν σε κάθε μαθητή. Το μάθημα γινόταν απρόσκοπτα, παρά τις νέες συνθήκες. Ο Σύλλογος Διδασκόντων λειτουργούσε και δρούσε πάντοτε μετά από διαδικτυακή συνεδρίαση και μέσα σε κλίμα δημοκρατικού διαλόγου. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι αποφάσεις ήταν πάντοτε ομόφωνες. Έτσι, τηρήθηκαν όλα τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού και διασφαλίστηκε η δημόσια υγεία. Οι ανακοινώσεις που αφορούσαν τους γονείς είχαν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου ή κοινοποιούνταν στους γονείς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Με σκοπό την ενεργητική εμπλοκή στη διδακτικομαθησιακή διαδικασία όλων των μαθητών, κυρίως την περίοδο που διανύσαμε, εν μέσω καραντίνας και πανδημίας, αξιοποιήθηκαν τα μέγιστα οι Νέες Τεχνολογίες, οι
πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, η εκπαιδευτική τηλεόραση και αρκετά εκπαιδευτικά λογισμικά. Μέσω της νέας ψηφιακής διδασκαλίας επετεύχθη η συμμετοχή των μαθητών με ασφάλεια και χωρίς να κινδυνεύει η δημόσια υγεία, τηρουμένων όλων των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού. Επίσης, εξασφαλίστηκε ο εκσυγχρονισμός της διδασκαλίας και η αύξηση του ενδιαφέροντος των παιδιών, τα οποία όχι μόνο εξοικειώθηκαν αμέσως με τις νέες συνθήκες μάθησης, αλλά και ζητούσαν την επικοινωνία τους και την επαφή με τους συμμαθητές τους, που λόγω των συνθηκών είχαν στερηθεί. Οι μαθητές αναλάμβαναν εργασίες και παρουσιάσεις, που παρακολουθούσαν και οι συμμαθητές τους και με αυτόν τον τρόπο, διατηρείτο το ενδιαφέρον τους αμείωτο.
Οι μαθητές, σε αρκετές περιπτώσεις θεωρούν κάποιες βίαιες και απότομες κινήσεις τους ως παιχνίδι,
ενοχλώντας τους συμμαθητές τους. Σε επικοινωνία με τους γονείς, αυτό οφείλεται σε βίαιες σκηνές που βλέπουν στην τηλεόραση, σε βιντεοπαιχνίδια και στην χωρίς επιτήρηση πλοήγησή τους στο διαδίκτυο. Ο διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων συμβούλευε τους γονείς να είναι πιο κοντά στα παιδιά τους, να επικοινωνούν μαζί τους και να μην τους αφήνουν να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές συσκευές πολλή ώρα και χωρίς επιτήρηση. Οι κανόνες για την ορθή συμπεριφορά των μαθητών ανακοινώνονται στην τάξη από τους εκπαιδευτικούς και γίνονται σεβαστοί από τους μαθητές στην συντριπτική πλειοψηφία τους. Δεν σημειώθηκε κάποιο έντονο περιστατικό ή σκηνή βίας αλλά ούτε και υπήρξαν φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού. Έτσι, δεν χρειάστηκε η συνεργασία με κάποιον φορέα για την αντιμετώπιση φαινομένων βίας.
Η επικοινωνία με τους γονείς επετεύχθη μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τηλεφώνου και τετραδίων επικοινωνίας μαθητής- εκπαιδευτικού.
Στο Δημοτικό Σχολείο Μασάρων κάθε σχολικό έτος, ο διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων, συντάσσει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τον Πρόεδρο του Τοπικού Διαμερίσματος των Μασάρων. Αυτός κοινοποιείται ηλεκτρονικά στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
και στην Κοινότητα Μασάρων. Εκεί, δηλώνονται ρητά και αναγράφονται οι στόχοι, το όραμα και ο αναλυτικός προγραμματισμός για το εκάστοτε σχολικό έτος.
Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους είναι υποστηρικτικοί προς τους μαθητές τους, τους οποίους
στηρίζουν και καθοδηγούν σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες της παιδαγωγικής επιστήμης και με γνώμονα την ολόπλευρα ψυχοκοινωνική ανάπτυξή τους. Διδάσκουν εξατομικευμένα, με σκοπό να αναδείξουν τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του εκάστοτε παιδιού, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα τους. Οι μεταξύ τους σχέσεις χαρακτηρίζονται από αλληλοσεβασμό, αμοιβαία κατανόηση και σαφέστατα εμπιστοσύνη.


Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχουν ορίσει συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, που μπορούν οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών να τους επισκέπτονται για να συζητήσουν και να ενημερωθούν σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους. Φυσικά, λόγω της πανδημίας, τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα και νόμιμα μέτρα ασφαλείας κατά της διασποράς του κορωνοϊού. Ωστόσο, η ενημέρωση δεν γίνεται αποκλειστικά δια ζώσης αλλά και ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τηλεφώνου.
Δεν σημειώθηκε κάποιο περιστατικό βίαιης συμπεριφοράς, σχολικού εκφοβισμού ή αποκλεισμού.
Ουσιαστικό ρόλο παίζει, φυσικά, το γεγονός ότι το σχολείο βρίσκεται σε μια κλειστή επαρχιακή και νησιωτική κοινωνία, όπου όλα τα παιδιά είναι μεταξύ τους είτε συγγενείς είτε οικογενειακοί φίλοι. Όταν σημειωθεί, ενημερώνεται αμέσως ο διευθυντής, η σχολική σύμβουλος, ο γονέας ή κηδεμόνας του μαθητή και γίνονται νουθεσίες. Επίσης, ενημερώνεται ο Σύλλογος Διδασκόντων, ώστε οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων αλλά και οι εφημερεύοντες να επικεντρωθούν στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Ο Σύλλογος διδασκόντων, λόγω της πανδημίας, της καραντίνας, αλλά και των αυστηρών μέτρων για
την καταπολέμηση του κορωνοϊού, δεν πραγματοποίησε κάποια συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και συλλόγους ως είθισται. Τα εν λόγω στοιχεία τεκμηριώνονται από: την ηλεκτρονική αλληλογραφία του σχολείου, το βιβλίο πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων, το Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής.


Σημεία προς βελτίωση


Λόγω των νέων και ιδιαίτερων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία, θα επιθυμούσαμε να υλοποιηθούν περισσότερες δράσεις βιωματικού χαρακτήρα, περισσότερες εκπαιδευτικές επισκέψεις και συνεργασίες με φορείς, με σκοπό την οικοδόμηση της γνώσης από τους μαθητές και το "άνοιγμα" του σχολείου στην κοινωνία.


Διοικητική λειτουργία


Θετικά σημεία


Στο σχολείο μας κάθε χρόνο, κατά την έναρξη του σχολικού έτους συνεδριάζει ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Διευθυντής, με σκοπό να ορίσουν το όραμα, τη στοχοθεσία του νέου έτους, αλλά και να κάνουν έναν προγραμματισμό μέσω συζήτησης σχετικά με το ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Επίσης, κατανέμονται αρμοδιότητες και ρόλοι στους εκπαιδευτικούς πχ υπεύθυνος βιβλιοθήκης, αθλητικού υλικού κτλ. Συντάσσεται μνημόνιο ενεργειών σε περίπτωση πυρκαγιάς και σεισμού και αναλόγως την ισχύουσα νομοθεσία, ορίζονται οι σημαιοφόροι και οι παραστάτες των σχολικών παρελάσεων.
Το σχολικό έτος 2020-2021 πραγματοποιήθηκαν οι παραπάνω συνεδριάσεις, αλλά λόγω της
καραντίνας και των μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού, από τον Νοέμβριο του 2020 κι έπειτα, όλες οι συναντήσεις ήταν διαδικτυακές, μέσω της πλατφόρμας Webex. Αυτό, δεν εμπόδισε να γίνονται μέσα σε κλίμα δημοκρατικού διαλόγου, γόνιμης συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων και να παράγονται αποτελέσματα για το καλό του σχολείου και των παιδιών εν γένει.


Θετικά σημεία


Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας, παρά τις δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, υλοποίησαν αρκετά διαθεματικά σενάρια στην τάξη, παρακολουθώντας διαδικτυακά σεμινάρια από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Σημεία προς βελτίωση


Η πανδημία δημιούργησε πρωτόγνωρες συνθήκες που δυσχέραναν το έργο μας. Οι δυσκολίες που
αντιμετωπίσαμε οφείλονται σε αυτό.