Το σχολείο αποτελεί μικρογραφία της κοινωνίας στην οποία εντάσσεται. Επηρεάζει κι επηρεάζεται διαμορφώνει και διαμορφώνεται από το κοινωνικό πλαίσιο, ενώ αναμφίβολα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κοινωνικούς θεσμούς.

Στο σχολείο μας, κάθε χρόνο πραγματοποιούνται δράσεις από όλες και όλους τους εκπαιδευτικούς, με σκοπό την κοινωνικοποίηση των νεαρών μαθητών, την καλλιέργεια της ανιδιοτελούς προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο και της ενεργού πολιτειότητας. Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων, τα παιδιά όλων των τάξεων συνέλεξαν τρόφιμα και τα παρέδωσαν στον "Ερυθρό Σταυρό".


 

 

 

Τα τρόφιμα παραδόθηκαν στις εγκαταστάσεις του «Ερυθρού Σταυρού» από τον διευθυντή του σχολείου κ. Παπαϊωάννου Βασίλειο.