Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οργάνωση ημερήσιας

εκδρομής όλων των τάξεων του σχολείου μας

 

 

Το Δημοτικό Σχολείο Μασάρων, προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς Τουριστικά Γραφεία που διαθέτουν πούλμαν, ΚΤΕΛ, ΡΟΔΑ κ.τ.λ., με υποβολή σφραγισμένων προσφορών για την πραγματοποίηση ημερήσιας εκδρομής όλων των τάξεων του Σχολείου με τα εξής στοιχεία:

 

  • Ημερομηνία πραγματοποίησης εκδρομής: Τρίτη, 7 Ιουνίου 2022

  • Δρομολόγιο: Μάσαρη- Ρόδος (Παλιά Πόλη)- Φαληράκι (Προφήτης Αμώς)- Μάσαρη

  • Αριθμός συμμετεχόντων: περίπου 80

  • Απαιτούμενος αριθμός πούλμαν: περίπου2

  • Ώρα αναχώρησης: 8:30

  • Ώρα επιστροφής: 15:30

 

Τα λεωφορεία θα πρέπει να διαθέτουν τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές, δηλαδή να είναι ελεγμένα από ΚΤΕΟ, να διαθέτουν έγγραφα καταλληλότητας των οχημάτων, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά οχημάτων σε άριστη κατάσταση, οχήματα να είναι πλήρως κλιματιζόμενα, καθώς και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για την ασφαλή μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κ.τ.λ.).

 

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική τιμή με ΦΠΑ. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους έως τη Δευτέρα 23/5/2022 και ώρα 12.00π.μ στο γραφείο του διευθυντή του Δημοτικού ή να σταλούν στο e-mail του Σχολείου mail@dim-masar.dod.sch.gr

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2244051429-6972032669.

 

Μαζί με την προσφορά να παραδοθεί συμβόλαιο αστικής ευθύνης του πρακτορείου καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

                                                                                             O Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
                                                                                                ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ